Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

Kaip užtikrinti finansinį įmonės stabilumą, jeigu dėl prekybos, gamybos, paslaugų ar kitos Jūsų veiklos, produkto ar paslaugos tretieji asmenys patirtų turtinę ar neturtinę žalą?

Apsidraudus ERGO Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, mes ne tik atlyginsime žalą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, bet ir ginsime Jus nuo nepagrįstų pretenzijų, atstovausime teisme.

Nuo ko galime apdrausti?

Galime apdrausti Jūsų civilinę atsakomybę dėl žalos padarytos tretiesiems asmenims.

Jūsų pasirinktų rizikų:

 Valdomų pastatų ir patalpų
✓ Veiklos
✓ Produkto/ paslaugos

Kitų pasirinktų papildomų rizikų:

✓ Civilinė atsakomybė dėl jūsų pasamdytų kontrahentų.
✓ Civilinė atsakomybė dėl jums patikėto nekilnojamojo turto.
✓ Civilinė atsakomybė dėl jums patikėto kilnojamojo turto.
✓ Civilinė atsakomybė dėl sausumos motorinių transporto priemonių ir savaeigių darbo mašinų valdymo.
✓ Civilinė atsakomybė dėl aplinkos užteršimo.
✓ Civilinė atsakomybė dėl žalos aplinkai, apskaičiuotos aplinkos apsaugos pareigūnų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
✓ Civilinė atsakomybė dėl produkto susiejimo.
✓ Civilinė atsakomybė dėl produkto atšaukimo iš rinkos.


Kodėl verta ERGO bendrosios veiklos civilinės atsakomybės draudimą?

Sukurta pagal Jūsų poreikius

Individualiai įvertinsime riziką ir pateiksime Jūsų poreikius ir vykdomą veiklą atitinkančią draudimo apimtį.

Žalos atlyginimas

Atlyginsime tretiesiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Žalos reguliavimo procesas

Atsitikus įvykiui, visiškai perimsime žalos reguliavimo procesą.

Kvalifikuotų teisininkų ir advokatų pagalba

Užtikrinsime kvalifikuotų teisininkų, prireikus – ir advokatų pagalbą.

Atstovavimas teisme

Savo lėšomis atstovausime Jums teisme.

Nuostolių nustatymas

Padėsime nustatyti nuostolių dydį, apmokėsime ekspertų honorarus.

3 metų reikalavimo (pretenzijos) pareiškimo laikotarpis

Reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareikštas per 3 (trejus) metus nuo draudimo sutarties pabaigos, jeigu apie įvykį, mums buvo pranešta draudimo sutarties laikotarpiu arba išplėstiniu pranešimo terminu (standartinis 90 dienų).

Apsauga komandiruočių metu užsienyje

Apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje, su sąlyga, kad žalos padarymo priežastimi yra Jūsų ir (ar) Jūsų darbuotojų fiziniai veiksmai, kurie padaryti būnant komandiruotėje, dalyvaujant parodose, mugėse ar kitais verslo (ne vidutinio ir sunkaus fizinio darbo) tikslais Jūsų pavedimu. Papildomai susitarus, teritoriją galima išplėsti.

Produkto (parduoto Lietuvoje) civilinė atsakomybė galioja Europoje

Apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje, su sąlyga, kad žalos padarymo priežastimi yra Jūsų produktas, kuris yra pateiktas Lietuvoje (ne verslo) tikslais. Papildomai sutarus, teritoriją galima išplėsti.


Draudimas, pritaikytas Jums

Skirtingoms įmonėms aktualios skirtingos draudimo apsaugos sąlygos, todėl kiekvienai įmonei siūlome individualias konsultacijas ir parenkame geriausiai veiklos pobūdį ir draudėjo poreikius atitinkančią draudimo apsaugos apimtį.


EN