Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Pensijų anuitetai pensijų fondų dalyviams

Sužinokite, kokio dydžio pensiją gausite įsigiję ERGO pensijų anuitetą pensijų fondų dalyviams

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kokio dydžio pensiją gausite įsigiję ERGO pensijų anuitetą pensijų fondų dalyviams

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

ERGO pensijų anuitetas – tai buvusiam pensijų fondo dalyviui iki gyvenimo pabaigos mokama periodinė pensinė išmoka. Visa jos išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui – gyvybės draudimo įmonei.

Jei esate pensijų fondo dalyvis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus arba Jums yra paskirta išankstinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija ir galite bei pageidaujate įsigyti pensijų anuitetą, turėtumėte kreiptis į gyvybės draudimo įmonę, kuri turi teisę vykdyti pensijų anuitetų veiklą.

Jei kreipsitės į mus, mes pateiksime Jums pensijų anuiteto sutarčių pasiūlymus, o Jūs pasirinksite pageidaujamą pensijų anuiteto rūšį bei išmokų mokėjimo periodiškumą.

ERGO Life Insurance SE siūlo dviejų rūšių pensijų anuiteto sutartis:

  • Pensijų anuitetas su garantuotu mokėjimų laikotarpiu. Galėsite rinktis 5, 10, 15 arba 20 metų laikotarpį. Jeigu į pensijų anuiteto sutartį įtrauktas garantuotas mokėjimų laikotarpis ir išmokos gavėjas miršta šio laikotarpio metu, tai naudos gavėjui mokėsime pensijų anuiteto dydžio išmokas iki šio laikotarpio pabaigos. Garantuotam mokėjimų laikotarpiui pasibaigus, išmokos mokamos iki išmokos gavėjo gyvenimo pabaigos.
  • Pensijų anuitetas be garantuoto mokėjimų laikotarpio. Jeigu į pensijų anuiteto sutartį garantuotas mokėjimų laikotarpis nėra įtrauktas, mirus išmokos gavėjui pensijų anuiteto sutartis pasibaigia be išmokų.

Abiem atvejais galite pasirinkti pensijų anuiteto mokėjimo dažnumą: mėnesinį arba ketvirtinį.

 

Būtina atkreipti dėmesį:

  • Pasirinkus pensijų anuiteto rūšį ir sudarius pensijų anuiteto sutartį, sutarties pakeitimai, susiję su pensijų anuiteto rūšies keitimu, nėra galimi;
  • Gyvybės draudimo įmonės mokama pensijų anuiteto išmoka gali nesutapti su pensijų kaupimo bendrovės apskaičiuotu bazinio pensijų anuiteto dydžiu;
  • Pensijų anuiteto išmokos dydis priklauso nuo asmens amžiaus, įmokos dydžio, garantuoto mokėjimų laikotarpio trukmės, pensijų anuiteto mokėjimo dažnumo.

Papildomos informacijos apie pensijų išmokas, pensijų anuitetus bei jų rūšis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje (https://www.lb.lt/pensiju_ismokos).

Gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko tinklalapyje.

Kada mokama išmoka?

Iki apdraustojo gyvenimo pabaigos mokama periodinė pensija (anuitetas).

Apdraustajam mirus minimalaus pensijos mokėjimo laikotarpiu, pensiją mokėsime naudos gavėjui iki šio laikotarpio pabaigos.

Kodėl verta rinktis ERGO pensijų anuitetą pensijų fondų dalyviams?

Išmokos mokamos iki gyvenimo pabaigos

Pensijų anuitetas garantuoja nuolatinį išmokų gavimą, net jei išmokėtos pensijos suma viršys sumą, už kurią buvo įsigytas anuitetas.

Pensijų anuitetas garantuoja išmokos dydį

Pensijų anuiteto išmokos negali būti mažinamos – mokamos ne mažesnės negu anuiteto sutartyje numatyto dydžio išmokos.

Išmokos gali būti didinamos perviršiu

Esant palankioms investicijoms, Bendrovė dalijasi pelnu su savo klientais, todėl nustatyta tvarka draudimo išmokos taip pat gali būti didinamos draudimo įmonės pelno dalimi.

ERGO patikimumas, pastovumas ir patirtis

Mumis galite pasitikėti. Juk turime ilgametę pensijų draudimo veiklos patirtį ir priklausome tarptautinei aukštus reitingus turinčiai ERGO draudimo grupei, kurios akcininkas – viena didžiausių pasaulyje perdraudimo bendrovių „Munich Re“. Lietuvoje pensijų anuitetą pensijų fondų dalyviams teikiame nuo 2007 metų.

Galimybė rinktis pensijų anuiteto rūšis

Galėsite pasirinkti pensijų anuitetą su garantuotu mokėjimų laikotarpiu (5, 10, 15 arba 20 metų) arba be jo.

Draudimo variantai

Pensijų anuitetas su garantuotu mokėjimų laikotarpiu Pensijų anuitetas be garantuoto mokėjimų laikotarpio

Išmokų mokėjimas iki gyvenimo pabaigos

Garantuotas išmokos dydis

Galimybė gauti dalį įmonės pelno

Garantuotas mokėjimo laikotarpis (5, 10, 15 arba 20 metų)

EN