Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Verslo partneriams

ERGO nuolat ieško naujų ir kvalifikuotų tiekėjų, kurie, kaip ir mes, didelį dėmesį skiria ilgalaikiams partneryste pagrįstiems santykiams.

Pirkimų principai
Būdama draudimo įmonių grupės dalis, ERGO perka prekes ir paslaugas iš tiekėjų visame pasaulyje. Prekes ir paslaugas perkame atsižvelgdami į geriausią kainos ir kokybės santykį, taip pat į laiko ir sąnaudų kriterijus, ir visada laikomės atitikties principų. Tokiu būdu padedame reikšmingai ir tvariai prisidėti prie ERGO sėkmės.

Atsakomybės prieš įmonę jausmas visoje vertės grandinėje yra mūsų pirkimų veiklos principas. Aplinkos ir socialiniai aspektai, taip pat valdymo aspektai (angl. ESG: Environment, Social and Governance) mums vaidina lemiamą vaidmenį. Todėl savo tiekėjus taip pat laikome atsakingais už tvarią verslo praktiką.

Tvarumas ir skaidrumas vertės grandinėje mums yra tokie pat svarbūs sėkmingam bendradarbiavimui, kaip ir kaina bei kokybė. Šie principai taikomi visiems mūsų verslo padaliniams, kaip ir mūsų motininėms įmonėms ERGO Group AG ir Munich RE.

Todėl norint tapti mūsų tiekėjų/partneriu, būtina laikytis mūsų Tiekėjų elgesio kodekso, taip pat JTO Pasaulinio susitarimo iniciatyvos principų. Įsipareigojimas laikytis Tiekėjų elgesio kodekso patvirtinamas pasirašant Korporatyvinės atsakomybės susitarimą (angl. Corporate Responsibility Clause), kuris yra privalomas visiems mūsų partneriams ir tiekėjams:

• Korporatyvinės atsakomybės susitarimas (ERGO Insurance SE Lietuvos filialas)
• Korporatyvinės atsakomybės susitarimas (ERGO Life Insurance SE)
• Tiekėjų elgesio kodeksas (anglų k.)

EN