Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Draudimas nuo vėžio

Apdrauskite savo darbuotojus nuo vėžio

Vėžinių susirgimų skaičius visame pasaulyje kasmet auga ir ateityje gali tapti pirmaujančia mirtingumo priežastimi. Apdrausdami savo darbuotojus nuo vėžio, užtikrinsite finansinę paramą šios ligos atveju: draudimo išmoka gali suteikti daugiau gydymo galimybių ir padengti kasdienes išlaidas, laikinai netekus darbingumo.

Kada mokama išmoka?

  • 100% draudimo sumos: invazinio vėžio ir piktybinės išplitusios melanomos atvejais
  • 20% draudimo sumos: melanomos in situ, neinvazinio (išskyrus odos) arba ankstyvosios stadijos vėžio atvejais
  • 10% draudimo sumos: invazinio odos vėžio (išskyrus melanomą in situ) atveju

Privalumai

Draudimo suma iki 100 000 Eur

Galite laisvai pasirinkti draudimo sumas.

Draudžiamos net ankstyvosios vėžio stadijos

Ankstyvosios vėžio stadijos atveju išmokėjus numatytą draudimo sumos išmokos dalį, draudimas toliau lieka galioti nemažėjančia draudimo suma.

Plačios apdraustųjų amžiaus ribos

Apdrausti gali būti 18-64 metų amžiaus asmenys, o sutarties galiojimo pabaigoje apdraustojo amžius gali būti net iki 70 m.

Lanksčiai pasirenkama draudimo trukmė ir įmokų periodiškumas

Galite pasirinkti sutarties laikotarpį nuo vienerių metų trukmės. Įmokų dydžius pateiksime visam draudimo laikotarpiui, o apdraustojo draudimo rizika nebus peržiūrima, jei nebus didinama draudimo suma.

Kartu nemokamai apdraudžiami ir apdraustojo nepilnamečiai vaikai

Visi apdrausto darbuotojo nepilnamečiai vaikai automatiškai apdraudžiami puse suaugusio apdraustojo sumos (iki 25 000 Eur).

Svarbu žinoti

  • ERGO draudimas nuo vėžio yra pirmasis tokio pobūdžio draudimas Lietuvoje, bet tai yra populiarėjanti draudimo rūšis įvairiose pasaulio šalyse. Teikdami šį draudimą, dirbame su Šveicarijos perdraudimo bendrove „Swiss Re Group“.
  • Jei jau turite ERGO gyvybės draudimo sutartį su pasirinkta apsauga nuo kritinių ligų, esate apdrausti ir nuo kai kurių vėžinių susirgimų atvejų. Tačiau ERGO draudimas nuo vėžio suteiks kur kas platesnę apsaugą, o draudžiamojo įvykio atveju užtikrins išmoką nepriklausomai nuo kitų turimų draudimo apsaugų.
  • Įsigaliojus grupinio darbuotojų draudimo polisui, taikomas nuo 3 iki 6 mėnesių trukmės laukimo periodas, kurio metu diagnozuoti susirgimai nebus laikomi draudžiamaisiais įvykiais. Tačiau įvykus tokiam atvejui, grąžinsime sumokėtas įmokas už darbuotojo draudimą nuo vėžio.
  • Kai kurios auglių rūšys ir susirgimo atvejai yra nedraudžiami, pavyzdžiui, gerybiniai augliai. Visi nedraudžiamųjų įvykių atvejai aprašyti Specialiosiose draudimo nuo vėžio sąlygose.
  • Draudžiantis būtina nurodyti visas indikacijas, buvusius susirgimus ir atliktus tyrimus, galinčius turėti įtakos draudžiamojo asmens vėžio rizikai. Teisingas rizikos įvertinimas užtikrins sklandų ir greitą draudimo įsipareigojimų įvykdymą.
  • Jei nesate turėję jokių riziką didinančių indikacijų, draudimo sutarties sudarymo procesas bus paprastas ir greitas, užteks užpildyti draudimo prašymą ir sveikatos deklaraciją.
EN