Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Pagalba namuose

Apdraustame būste įvykus netikėtam įvykiui, pvz. prakiurus vamzdžiui, užsitrenkus durims, išdužus stiklui, ERGO pasirūpins operatyviu problemos sprendimu:

  • iškvies meistrą, kuris bet kuriuo paros ir savaitės metu (24/7) skubiai atvyks į kliento namus,
  • atvykęs meistras sustabdys žalos plitimą, suremontuos gedimą ir sutvarkys įvykio vietą,

Įvykis

Aprašymas

Išmokų limitas*

Vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemų avarija pastato viduje

Atlyginama už apdrausto gyvenamojo namo ar buto viduje esančių šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ar kitos vidaus sistemos trūkusių vamzdžių laikiną užsandarinimą po avarijos (avarijos sustabdymas) taip, kad neplistų žala


Atlyginama už apdrausto gyvenamojo namo ar buto viduje esančios užsikimšusios
kanalizacijos valymo darbus


Vandens išsiurbimas, patalpų išvalymas ir džiovinimas, kilimų ir minkštų
baldų išvalymas

 

Darbams ir paslaugoms – 500** Eur

 

 

 

Medžiagoms – 50** Eur

 

Pastato išorinių langų ar durų stiklų dužimas

Atlyginamas laikinas lango ar stiklinių durų uždengimas


Atlyginamas stiklo gaminių pristatymas į vietą


Atlyginami stiklo pakeitimo darbai


Atlyginama iki 12 val. fizinė turto apsauga, jeigu nepavyksta užsandarinti
laikina medžiaga lango ar durų ertmės

 

Išorinių pastato durų spynos pažeidimas

Sugedus, užsikirtus, užšalus, pametus ar tretiesiems asmenims sugadinus pastato išorinių durų spyną, atlyginamas avarinis durų spynos atidarymas

Spynos pakeitimo darbai

Raktų gamyba

Atlyginama iki 12 val. fizinė turto apsauga, jeigu nepavyksta pataisyti spynos arba jos pakeisti laikina

 

Kiti staiga ir netikėtai įvykę įvykiai

Po įvykio apdrausto pastato ar buto išorinėse atitvarinėse konstrukcijose atsiradusių ertmių laikinas užsandarinimas

 

Ant pastato užvirtusių objektų išvežimas

 

Įrankių ir įrengimų nuoma

 

Statybinių medžiagų, reikalingų atstatyti turtui po žalos, pristatymas

 

Lengvojo automobilio spynos pakeitimo darbai pavogus raktelius (jeigu nedengia KASKO draudimas)

 

 

Elektros instaliacijos gedimas, kai dingsta elektros įtampa)

Šviestuvų pakeitimas ir pajungimas

Saugiklių, elektros lizdų pakeitimas, jeigu saugiklis ar lizdas buvo elektros
dingimo priežastimi

Elektros laidų pakeitimas ir prijungimas prie elektros skaitliuko, jeigu nereikia
eiti per sienas ir jeigu laidai buvo elektros dingimo priežastimi

 

* Taikomas vienam ir visiems įvykiams per draudimo metus.

** Kai atliktų darbų ar suteiktų paslaugų kaina viršija numatytą limitą, papildomas išlaidas apmoka Draudėjas. Pripažinus įvykį draudžiamuoju, Draudėjo patirtos išlaidos atlyginamos vadovaujantis draudimo taisyklėmis.2. Pagalbos namuose draudimas negalioja, kai:


2.1. Draudėjui reikalinga paslauga ar įvykis neįvardintas įvykių aprašyme.
2.2. Ne pirmą kartą pasikartoja tie patys įvykiai (ta pati įvykio priežastis).
2.3. Draudimo sutarties galiojimas yra nutrūkęs dėl bet kokios priežasties arba sustabdyta draudimo apsauga.
2.4. Draudėjas neleidžia apžiūrėti įvykio vietos, pašalinti įvykio priežasties ar nevykdo Pagalba namuose draudimo paslaugos teikėjų nurodymų.
2.5. Draudėjas įvykio neregistravo trumpuoju numeriu 1887 ir (arba) naudojasi Draudiko nepatvirtintų tiekėjų paslaugomis.

3. Draudimo išmoka


3.1. Draudimo išmoka mokama tik už staiga ir netikėtai įvykusius įvykius, numatytus įvykių aprašyme (Pagalbos namuose draudimas).
3.2. Draudimo išmoka mokama tiesiogiai Draudiko partneriui, atlikusiam darbus, arba tiesiogiai klientui, jei jis už atliktus darbus sumokėjo Draudiko partneriui.
3.3. Bendras metinis draudimo išmokų limitas visiems darbams ar paslaugoms (įskaitant medžiagas) – 550 Eur.
3.4. Pagalba namuose draudimui nėra taikoma besąlyginė išskaita.

4. Kitos sąlygos


4.1. Atsitikus įvykiui, nedelsdami skambinkite trumpuoju numeriu 1887, priešingu atveju paslauga nebus suteikta.
4.2. Pagalbos namuose draudimas teikiamas24 val. per parą 7 dienas per savaitę Lietuvos Respublikos teritorijoje draudimo liudijime nurodytu apdrausto turto adresu.

EN