Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Teisinės nuostatos

Turinio išlygos

Visa šiame interneto tinklapyje nurodyta informacija pateikiama tik bendros informacijos tikslais, todėl negali būti laikoma konsultacija. Jeigu Jums reiktų konsultacijos tam tikros draudimo rūšies klausimu, prašome kreiptis į tam tikroje draudimo rūšies srityje dirbantį draudimo konsultantą, kuriam Jūs galite nusiųsti užklausimą elektroniniu paštu elektroninio pašto adresu.

Autorių teisės

Autorių teisės į aukščiau minėtame interneto tinklapyje esančią medžiagą priklauso draudimo bendrovėms ERGO Insurance SE ir ERGO Life Insurance SE. Šiame tinklapyje surinktos medžiagos panaudojimas leidžiamas tik asmeniniams tikslams. Išankstinis raštiškas ERGO insurance SE arba ERGO Life Insurance SE sutikimas arba aiški raštiška nuoroda į aukščiau minėtas draudimo bendroves kaip autorių teisių savininkes yra būtina bet kokiam kitam naudojimuisi čia nurodytame interneto tinklapyje esančia medžiaga.

Privatumo apsauga

Visi asmens duomenys, gauti naudojantis šiuo tinklapiu, yra saugojami nuo jų platinimo ir naudojami pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

„ERGO“ ir jos bendrovių darbuotojų, aukščiausiojo lygmens vadovų ir valdybos narių elgesio kodeksas

Draudimo veiklos licencija

Ne gyvybės draudimo sutarčių sudarymo gairės

EN