Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

VARTOTOJO GINČAI SU FINANSŲ RINKOS DALYVIU

Jei esate nepatenkintas (-a) ERGO teikiamomis paslaugomis, būtume dėkingi, kad kreiptumėtės į mus ir suteiktumėte grįžtamąjį ryšį.

1. Kaip galite pateikti mums skundą?

      Skundą galite mums pateikti Jums patogiu būdu raštu:

(Skundą pareiškėjas turi pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie savo teisių ir/ar teisėtų interesų pažeidimą. Tačiau, jei jau praėjo trys mėnesiai mums vis tiek yra svarbus Jūsų grįžtamasis ryšys. Susisiekite su mumis jums patogiu būdu.)

2. Ką prašome pateikti skunde?

2.1  Skundą teikiančio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą korespondencijai, elektroninio pašto adresą ir kontaktinio telefono numerį);

2.2   Draudimo sutarties (draudimo liudijimo) numerį, žalos numerį arba kitą tikslią informaciją, nurodančią dėl kokio įvykio, sutarties kreipiamasi;

2.3  Skundo pateikimo datą;

2.4   Aiškiai suformuluoti ir išdėstyti nusiskundimo esmę (kokios teisės ir/ar teisėti interesai, susiję su ERGO teikiamomis paslaugomis ar sudarytomis sutartimis, buvo pažeisti);

2.5  Reikalavimus, kuriuos skunde reikalaujama tenkinti;

2.6  Pridėkite susijusius dokumentus (kopijas) ir jų sąrašą;

2.7  Kai skundas teikiamas raštu (ne elektroniniu būdu), prašome skundą pasirašyti.

2.8  Jeigu skundas pateikiamas per atstovą, prašome būtinai pateikti tinkamai patvirtintą atstovavimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją.

Kad jums būtų patogiau, skundo pildymo formą rasite čia:
Skundo pildymo forma

3. Kaip sprendžiame skundus?

Gautas skundas yra užregistruojamas ERGO vidinėje skundų valdymo sistemoje, skundas priskiriamas atsakingam ERGO asmeniui išsamiai išnagrinėti ir atsakyti klientui per 14 dienų. Sprendimą ir atsakymą dėl skundo pateikiame raštu (atsakome tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo gautas skundas).

Išskirtiniais atvejais skundo nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau, tačiau skundo pareiškėjas bus informuotas apie patikslintą atsakymo terminą ir skundo nagrinėjimo pratęsimo motyvus.

Skundai yra nagrinėjami neatlygintinai.

4. Kur galite kreiptis, jei esamas atsakymas į skundą netenkina?

Jeigu mūsų atsakymas į skundą Jūsų netenkina ir manote, kad jūsų teisės ar teisėti interesai pažeisti, Jūs turite teisę kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją  – Lietuvos banką (per 1 metus po kreipimosi į ERGO). Informaciją apie vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarką rasite čia: http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

5. Kiek laiko saugome su skundu susijusius dokumentus?

Pareiškėjų skundus, su jų nagrinėjimu susijusią medžiagą, dokumentą, kuriame nurodytas konkretus skundo nagrinėjimo rezultatas, ir pareiškėjui pateiktą atsakymą saugome ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio atsakymo pareiškėjui pateikimo dienos.

Jei reikia pagalbos ar norite pasitarti:

Jei reikia pagalbos, turite klausimų ar norite pasitarti, kviečiame mums skambinti trumpuoju ERGO telefonu 1887.

 

 

 

 

EN