Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO gyvybės rizikos draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO gyvybės rizikos draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

ERGO gyvybės rizikos draudimas – tai nekaupiamasis gyvybės draudimas. Juo galite apsidrausti tik nuo mirties rizikos. Draudimo suma išmokama, jeigu apdraustasis draudimo galiojimo metu miršta. Dažniausiai šią paslaugą renkasi finansinių įsipareigojimų turintys ir savo artimaisiais besirūpinantys mūsų klientai.

Kada mokama išmoka?

Apdraustojo mirties atveju išmokėsime visą gyvybės draudimo sumą

Kodėl verta rinktis ERGO gyvybės rizikos draudimą?

Įvairiapusė finansinė parama

Draudimo sumą ir trukmę pasirinksite patys (minimali draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 1500 Eur, o maksimali suma neribojama). Dažniausiai gyvybės draudimo suma yra lygi suteikiamos banko ar kitos kredito įstaigos paskolos sumai arba apdraudžiamojo dar negrąžintai paskolos daliai.

Viena sutartis visai šeimai

Šalia pagrindinio apdraustojo į draudimo sutartį galime įtraukti ir kitus asmenis, kurie draudžiami papildomais draudimais (netaikoma, jei rinksitės draudimo variantą su vienkartine įmoka).

Platus draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paketas

Asmenys nuo 1 metų amžiaus gali būti draudžiami papildomu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, kurį sudaro mirties, negalios, laikinos negalios ir kaulų lūžių draudimo apsaugos. Asmenys nuo 16 metų amžiaus papildomai gali pasirinkti papildomos medicininės pagalbos draudimą, dienpinigius arba ligonpinigius.

Palankios kritinių ligų draudimo sąlygos

Galite pasirinkti papildomą kritinių ligų draudimą (netaikoma draudimo variantui su vienkartine įmoka). Suaugusiems asmenims taikome platų kritinių ligų sąrašą (17 ligų). Vaikus kritinių ligų draudimu (6 ligos) galite apdrausti nuo 2 metų amžiaus. Ši draudimo apsauga įsigalioja po 3 mėnesių.

Darbingumo netekimo draudimas

Apdraustajam tapus nedarbingu dėl draudžiamojo įvykio, pasirūpinsime draudėju ir atleisime nuo tolimesnių įmokų už gyvybės draudimą mokėjimo pareigos iki draudimo termino pabaigos. Draudžiamuoju įvykiu laikomas atvejis, kuomet apdraustasis negrįžtamai netenka trijų ketvirtadalių darbingumo.

Draudimo variantai

Gyvybės rizikos draudimas su periodinėmis įmokomis Gyvybės rizikos draudimas su vienkartine įmoka

Gyvybės draudimas

14–64 m.

Galimybė apdrausti papildomus asmenis

Papildomi draudimai

Darbingumo netekimo draudimas

16–50 m.

Kritinių ligų draudimas (vaikų)
2–17 m.

Kritinių ligų draudimas
18–55 m.

Papildomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų*
(mirtis, negalia, laikina negalia, kaulų lūžiai, ligonpinigiai arba dienpinigiai, papildoma medicininė pagalba)
1–64 m.

*Ligonpinigių, dienpinigių ir papildomos medicininės pagalbos draudimas suteikiamas asmenims nuo 16 m. amžiaus.

EN