Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

ERGO laidavimo draudimas – tai būdas sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti. Šis draudimas užtikrins, kad apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (ar jas įvykdžius netinkamai), užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai.

Nuo ko galime apdrausti?

 1. Pasiūlymo laidavimo atveju draudikas (ERGO) užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą užsakovui, jei:
  1.1. draudėjas atsiims savo pasiūlymo jo galiojimo metu, nurodytu konkurso sąlygose;
  1.2. užsakovui priėmus draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, draudėjas nepasirašys sutarties pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams;
  1.3. užsakovui priėmus draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, draudėjas nepateiks užsakovui sutarties įvykdymo (atlikimo) ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo raštų, kaip tai numatyta konkurso sąlygose;
  1.4. užsakovui priėmus draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, draudėjas nesutiks su pasiūlymo kainos korektūra, kaip tai numatyta konkurso sąlygose.
 2. Atlikimo laidavimo draudimu draudikas užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą užsakovui, jei draudėjas:
  2.1. neatliks darbų / nepatieks prekių / nesuteiks paslaugų pagal pasirašytos sutarties reikalavimus;
  2.2. pažeis sutartyje nustatytus terminus;
  2.3. neteisėtai atsisakys toliau vykdyti pradėtus darbus / tiekti prekes / teikti paslaugas pagal su užsakovu pasirašytą sutartį.
 3. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimu draudikas užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą užsakovui, jei draudėjui pagal pasirašytą sutartį suteiktas avansas bus panaudotas ne pagal paskirtį.
 4. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimu draudikas užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą užsakovui, jei draudėjas garantinio laikotarpio metu neištaisys dėl draudėjo kaltės atsiradusių rangos darbų defektų.

Draudimo variantai

 • Pasiūlymo laidavimo draudimas
  Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal užsakovo vykdomo konkurso sąlygas.
 • Atlikimo laidavimo draudimas
  Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su užsakovu pasirašytą sutartį.
 • Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas
  Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su užsakovu pasirašytos sutarties avanso apmokėjimo sąlygas.
 • Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas
  Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas garantinio laikotarpio metu, numatytu su užsakovu pasirašytoje sutartyje.

EN