Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas – tai draudimo rizika, kuria apdraudžiama Jūsų kaip Darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo buvo padaryta darbuotojo sveikatai, gyvybei, ir žalą darbuotojo turtui, padarytą darbuotojo darbo metu, kai darbdavys pagal jo atsakomybei taikomus teisės aktus atsako už tokią žalą.

Darbdavys privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas savo darbuotojams. Tai didelė atsakomybė, juk darbuotojui susižalojus/mirus darbo metu, pakeliui į/iš darbo, galite būti patraukti atsakomybėn. Tai gali nutikti nukentėjusiajam darbe įrodžius, kad jam padarytos žalos neatlygina socialinis draudimas, arba nukentėjusysis mano, kad jam padaryta neturtinė žala, taip pat, kai įmonės veikla susijusi su didesnio pavojaus šaltinio valdymu (pavyzdžiui, pastatais, įranga, mašinomis). ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas padės Jums išvengti didelių išlaidų tokiose ir panašiose situacijose.

Kokius nuostolius atlyginame:
Pagal darbdavio civilinės atsakomybės draudimą atlyginami šie nuostoliai dėl žalos, padarytos darbuotojui:

✓ gydymo išlaidos, kurių neatlygina socialinis draudimas;
✓ reabilitacijos išlaidos;
✓ laidojimo išlaidos;
✓ negautos pajamos, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų padaryta žala;
✓ neturtinė žala;
✓ draudėjo patirtos teisinės pagalbos išlaidos (atstovavimo, gynybos, bylinėjimosi);
✓ žala, padaryta darbuotojų turtui (drabužiams, telefonui, automobiliui), draudimo sumos ribose, bet ne daugiau kaip 50.000 €.


Kodėl verta rinktis ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimą?

Teisinė pagalba

Suteiksime teisinę pagalbą, patarsime ir atstovausime Jums kaip darbdaviui teisme savo lėšomis, padengsime bylinėjimosi išlaidas. Atkreipkite dėmesį, kad teismo sprendimas nėra būtinas, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, tam pakanka trišalio nukentėjusio asmens, darbdavio ir mūsų susitarimo.

Žalą suprantame plačiai

Kilus darbdavio civilinei atsakomybei, atlyginsime žalą ne tik dėl darbuotojo sužalojimo ar mirties bei dėl to patirtas išlaidas, bet ir negautas pajamas, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas. Taip pat atlyginsime žalą draudėjo darbuotojo turtui, padarytą darbuotojo darbo metu, kai darbdavys pagal jo atsakomybei taikomus teisės aktus atsako už tokią žalą.

Platus draudimo apsaugos galiojimas

Draudimo apsauga galioja ne tik dėl darbuotojo nelaimingo atsitikimo darbe, įskaitant eismo įvykį, bet ir pakeliui į darbą arba iš darbo.

Atlyginsime ir neturtinę žalą draudimo sumos ribose

Nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjęs trečiasis asmuo gali paprašyti atlyginti ne tik patirtus turtinius nuostolius (vaistai, reabilitacijos išlaidos ir pan.) bet ir neturtinę žalą. Neturtinė žala atlyginama draudimo sumos ribose.

Draudimo apsauga galioja dėl visų darbuotojų

Draudimo apsauga galioja dėl visų Jūsų įdarbintų darbuotojų, įskaitant laikinuosius darbuotojus ir praktikantus, kuriems Jūs patikėjote atlikti darbą ir su kuriuo esate sudaręs atitinkamas sutartis. Darbuotojų skaičiaus padidėjimas iki 50% nelaikomas rizikos padidėjimu.

3 metų reikalavimo (pretenzijos) pareiškimo laikotarpis

Reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareikštas per 3 (trejus) metus nuo draudimo sutarties pabaigos, jeigu apie įvykį, mums buvo pranešta draudimo sutarties laikotarpiu arba išplėstiniu pranešimo terminu (standartinis 90 dienų).

Apsauga komandiruočių metu užsienyje

Apdraudžiama Jūsų kaip Darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje, su sąlyga, kad žala yra padaryta Jūsų darbuotojui dėl nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko būnant komandiruotėje, dalyvaujant parodose, mugėse ar kitais verslo (ne vidutinio ir sunkaus fizinio darbo) tikslais Jūsų pavedimu. Papildomai susitarus teritoriją galima išplėsti ir apdrausti dėl fizinio darbo užsienyje.

Papildomai apsidraudus atlyginsime:

• ekspertizės išlaidas, tiriant nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;
• darbuotojo profesinės reabilitacijos išlaidas ir/ar pakartotinio jo apmokymo išlaidas po nelaimingo atsitikimo;
• išlaidas, susijusias su naujo darbuotojo paieška ir jo apmokymu (jei nukentėjęs darbuotojas mirė arba privalėjo pakeisti darbo pobūdį dėl nelaimingo atsitikimo darbe).


Pasirinkite Jums aktualias rizikas

Skirtingoms įmonėms aktualios skirtingos draudimo apsaugos sąlygos. Kiekvienai įmonei siūlome konsultacijas tam, kad parinktume tinkamą ir labiausiai vykdomos veiklos pobūdį bei Jūsų poreikius atitinkančią draudimo apsaugos apimtį. 


EN