Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO krovinių draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO krovinių draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

Jei Jūsų įmonės veiklos neatsiejama dalis yra prekių importavimas, eksportavimas ar transportavimas tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, arba ketinate gabenti vieną ar daugiau krovinių, ši draudimo rūšis kaip tik Jums. Žinodami, kad atlyginsime žalą, jei kas nutiktų Jūsų kroviniams, jausitės saugiau, o nutikus draudžiamajam įvykiui išvengsite galimų finansinių nuostolių.


Nuo ko galime apdrausti?

Vagystė

Sugadinimas

Sunaikinimas

Kitos rizikos


Kodėl verta rinktis ERGO krovinių draudimą?

Taupomi pinigai ir laikas

Žalos atveju išvengsite galimų finansinių nuostolių ir ginčų su verslo partneriais ir vežėjais.

Užtikrintas draudimas

Priminsime, kad ekspeditoriai ir vežėjai atlygina kroviniui padarytą žalą tik tuomet, jei įrodoma jų atsakomybė (kaltė) dėl sukeltų nuostolių kroviniui. Be to, jų atsakomybė yra ribota. Todėl vežamų krovinių draudimas – aktuali paslauga norintiems jaustis užtikrintai.

Apmokamos papildomos išlaidos

Žalos atveju apmokėsime ir papildomas išlaidas, susijusias su krovinio gelbėjimu, papildomu sandėliavimu ar perkrovimu.


Draudimo variantai

Įvertinę savo įmonės poreikius, pasirinkite tinkamiausią draudimo variantą

Išvardintų rizikų draudimas (B variantas) Visų rizikų draudimas (A variantas)

Atlyginame nuostolius apdraustą krovinį praradus ar apgadinus dėl toliau išvardintų įvykių, jei sutartyje nenurodyta kitaip:
• kai krovinį gabenantis laivas atsimuša į dugną arba sustoja ant seklumos, kai jis apvirsta, nuskęsta, sudūžta, susiduria su kitais laivais ar daiktais, arba kai jį apgadina ledas;
• kai kitos krovinį gabenančios transporto priemonės patiria avariją;
• kai sugriūna sandėlis tarpinio sandėliavimo metu;
• dėl gaisro, žaibo, sprogimo; žemės drebėjimo sausumoje ir jūroje, vulkanų išsiveržimo ir kitų stichinių nelaimių; skraidančio aparato, jo dalių ar jo krovinio atsitrenkimo arba nukritimo;
• kai krovinys išmetamas už borto ar jis nuplaunamas nuo denio dėl audros;
• krovinio vagystės atveju;
• kai visiškai netenkama krovinio vieneto dėl sugadinimo, atsiradusio pakraunant arba iškraunant krovinį į / iš transporto priemonės;
• bendrosios avarijos atveju.

Jeigu apdraustas krovinys prarandamas arba apgadinamas, atlyginsime nuostolius dėl visų žalų, išskyrus atvejus, nurodytus taisyklių punkte 3.3 („Draudimo apsaugos apribojimai“) ir punkte 4 („Nedraudžiamieji įvykiai“), jei sutartyje nenurodyta kitaip.

Esant poreikiui draudimo sutartis gali būti sudaryta naudojant tarptautines Londono draudikų instituto (Institute of London Underwriters) krovinių draudimo sąlygas.EN