Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Verslo nutrūkimo draudimas

Sužinokite, kiek Jums kainuos verslo nutrūkimo draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos verslo nutrūkimo draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

Įmonei apdraudus savo turtą, atsitikus nelaimei atlyginami turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo nuostoliai. Deja, tai ne visada leidžia iškart atnaujinti veiklą (dėl sudėtingų atstatymo darbų, naujų įrengimų atvežimo iš kitų šalių ir pan.). Įmonės įprastinė veikla nutrūksta, ji nebegauna savo įprastinių pajamų, o kartu ir pelno. Tačiau įsipareigojimai (pastovūs kaštai) niekur nedingsta – ir toliau turite mokėti palūkanas bankams, lizingo kompanijoms, darbo užmokestį darbuotojams, nuomą ir pan.

Įmonės, apsidraudusios verslo nutrūkimo draudimu, po draudžiamojo įvykio:

  • įgyja galimybę neprarasti suplanuoto grynojo pelno;
  • išlaiko galimybę įvykdyti savo pastoviuosius finansinius įsipareigojimus;
  • įgyja galimybę neprarasti geriausių savo specialistų (bus atlyginamos jų darbo užmokesčio išlaidos);
  • ir nuostoliai atlyginami ne tik iki fizinio turto atstatymo, tačiau iki to ekonominio lygio, kokiame būtų buvusi įmonė, jeigu nebūtų buvusi pertraukta jos veikla.

Nuo ko galime apdrausti?

  • Grynojo pelno netekimo;
  • Pastovių kaštų išlaidų;
  • Negautų nuomos pajamų
  • Papildomų išlaidų;
  • Kitų individualiai aptartų finansinių nuostolių.

Kodėl verta rinktis ERGO verslo nutrūkimo draudimą?

Šią draudimo rūšį siūlome kartu su turto (kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo) draudimu, todėl per įmanomai trumpiausią laiką atnaujinusi veiklą Jūsų įmonė išlaikys galimybę neprarasti rinkos dalies. Verslo nutrūkimo draudime draudžiamieji įvykiai yra tie patys kaip ir turto draudimo sutartyje.


EN