Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Sužinokite, kiek Jums kainuos advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

Jei esate advokatas, žinote, kad įstatymas įpareigoja kiekvieną advokatą ar profesinę advokatų bendriją būti apsidraudus Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kuris atlygintų žalą fiziniams ir juridiniams asmenims, viršijančią 290 Eur. Minimali minėtame įstatyme numatyta draudimo suma vienam advokatui ir vienam įvykiui yra 29 000 Eur. 

Nuo ko galime apdrausti?

  • Žala tretiesiems asmenims dėl advokato profesinių pareigų nevykdymo;
  • Žala tretiesiems asmenims dėl advokato profesinių pareigų netinkamo vykdymo.

Papildomos apsaugos

Atskiru susitarimu draudimo apsauga gali būti suteikiama:

  1. kai turtinius nuostolius sukėlė draudėjo padėjėjo ir kitų advokato kontoros darbuotojų (išskyrus techninį personalą, tiesiogiai nesusijusį su advokato profesinės veiklos vykdymu) veikla, kai jie vykdė draudėjo nurodymus ir buvo jo kontroliuojami;
  2. dėl finansinės žalos (nuostolių), atsiradusios dėl jam patikėtų rašytinių ir spausdintinių dokumentų praradimo.

EN