Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

ERGO gyvybės draudimas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus klientams

Trumpai apie paslaugą

ERGO gyvybės draudimas yra skirtas asmenims ar šeimoms, kurie siekia užsitikrinti finansinę apsaugą nelaimės atveju, norintiems apdrausti savo ir savo artimųjų gyvybę ir (ar) gauti išmokas mirties ar ligų atvejais. Tai draudimo produktas, kurio įmokos neskiriamos investavimui ar kaupimui. Draudėjas gali pasirinkti draudimo trukmę ir pageidaujamas (vieną ar kelias) draudimo apsaugas iš žemiau nurodytų:

Draudimo apsaugos:
Gyvybės draudimas
Visiškas darbingumo netekimo draudimas
Draudimas nuo vėžio ir kitų kritinių ligų (4 ligos)

Privalumai

Gyvybės draudimas
ERGO gyvybės draudimas – tai nekaupiamasis gyvybės draudimas, apdraudžiantis tik nuo mirties rizikos. Draudimo suma išmokama, jeigu apdraustasis draudimo galiojimo metu miršta dėl ligos ar žūsta. Dažniausiai šią paslaugą renkasi finansinių įsipareigojimų turintys ir savo artimaisiais besirūpinantys mūsų klientai. Jeigu turite įsipareigojimų bankui, galite pasirinkti kintančią draudimo sumą, kuri palaipsniui mažėja.

Viena sutartis visai šeimai
Į draudimo sutartį galima įtraukti save ir (ar) savo artimuosius, neribojant apdraustųjų asmenų skaičiaus vienoje sutartyje.

Palankios draudimo nuo vėžio ir kitų kritinių ligų draudimo sąlygos
Galite pasirinkti draudimo nuo vėžio ir kitų kritinių ligų draudimą (draudžiamos 4 ligos – vėžys, miokardo infarktas, smegenų infarktas / insultas, išsėtinė sklerozė).

Visiškas darbingumo netekimo draudimas
Apdraustajam tapus nedarbingu dėl draudžiamojo įvykio, išmokama šio asmens draudimo suma, galiojusi draudžiamojo įvykio dieną. Draudžiamuoju įvykiu laikomas atvejis, kuomet apdraustasis negrįžtamai netenka trijų ketvirtadalių darbingumo.

EN