Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Našlaičio pensijos draudimas

Trumpai apie paslaugą

Papildomas našlaičio pensijos draudimas užtikrina, kad apdraustajam (dažniausiai vienam iš tėvų) mirus , nurodytam naudos gavėjui (dažniausiai vaikui) iki sutartyje nustatyto termino kas mėnesį bus išmokama našlaičio pensija.

Šį draudimą galite įtraukti į ERGO universalaus gyvybės draudimo sutartį. Apdraustas gali būti pagrindinis apdraustasis ir jo šeimos nariai nuo 18 iki 74 metų. Sudarant draudimo sutartį, pasirenkamas pageidaujamas našlaičio pensijos dydis, draudimo terminas bei nurodomas naudos gavėjas, kuriam bus mokamos išmokos. Į draudimo sutartį gali būti įtraukti keli našlaičio pensijos draudimai.

Draudimo rizikos atskaitymų dydis priklauso nuo apdraudžiamo asmens amžiaus, sveikatos būklės, darbo pobūdžio ir laisvalaikio pomėgių.

EN