Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Visos naujienos

2024.02.06

Kvietimas dalyvauti audito užduoties konkurse

ERGO Life Insurance SE

Vadovaudamasi 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsniu, bendrovė „ERGO Life Insurance SE“ numato skelbti konkursą dėl audito užduoties – atlikti 2026 finansinių metų, kurių pradžia 2026 m. sausio 1 d., o pabaiga – 2026 m. gruodžio 31 d., bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir vadovybės ataskaitos auditą.

Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad lygiagrečiai yra pateiktas kvietimas teikti konkursinius pasiūlymus dėl bendrovės „Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft“ (Miunchenas) ir kitų į konsoliduotas finansines ataskaitas įtrauktų patronuojamųjų įmonių 2026 finansinių metų audito užduoties.

Apie savo susidomėjimą dalyvauti audito užduoties konkurse auditoriai ir audito įmonės gali pranešti iki 2024 m. vasario 12 d. 18 val. CET laiku, tuo tikslu išsiuntę „Munich Re“ interneto svetainėje pateiktos formos pranešimą kontaktiniu el. pašto adresu Audit_Tender@munichre.com.

https://www.munichre.com/en/company/about-munich-re/corporate-governance/auditors-report.html

Taip pat prašytume įvardyti kontaktinį (-ius) asmenį (-is), kuris (-ie) šiuo klausimu bus atsakingas (-i) per visa konkurso procesą, ir nurodyti kontaktinį adresą.

Be to, siekiant, kad jūs galėtumėte dalyvauti pirmajame etape, prašome kartu su savo pranešimu apie susidomėjimą dalyvauti konkurse pateikti toliau nurodytą papildomą informaciją, kuri faktiškai padės mums priskirti atitinkamai kategorijai jūsų audito įmonę ir (arba) tinklą:

• Jūsų audito įmonės ir (arba) jūsų tinklo apyvarta 2020, 2021 ir 2022 finansiniais metais (Vokietijoje ir viso pasaulio mastu, o taip pat JAV, Kanadoje ir Singapūre).
• Šalių, kuriose jūsų įmonė ir (arba) tinklas vykdo savo veiklą, sąrašas; jūsų tinklui priklausančios įmonės ir darbuotojų skaičius Vokietijoje ir viso pasaulio mastu, o taip pat JAV, Kanadoje ir Singapūre.
• Draudimo sektoriaus ir panašaus dydžio bei struktūros kitų sektorių klientai, kurių auditą jau esate atlikę vykdydami metinio audito užduotį.

Išsamesnė informacija po minėto termino bus išsiųsta tiems auditoriams ir audito įmonėms, kurie bus pareiškę savo susidomėjimą dalyvauti konkurse.

EN