Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Lygios galimybės, įvairovė ir įtrauktis

Branginti ir vertinti kitokius požiūrius, o skirtumus paversti stiprybėmis – nuostata, kuria ERGO gyvename ir vadovaujamės diena iš dienos. Kviečiame susipažinti su iniciatyvomis, kurias įgyvendiname ERGO lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje.

• Lyčių įvairovė vadovaujančiose pozicijose

ERGO braver cultures 1920x600 8
Vienas pagrindinių ERGO grupės uždavinių - užtikrinti lyčių įvairovę visos organizacijos mastu. Šį tikslą įgyvendiname pradėdami nuo vadovaujančio lygmens, kuriame siekiame turėti moterų ir vyrų lygybę.

• Skaitmeninis ERGO įvairovės žemėlapis

ERGO grupė švenčia ir pažymi pasaulinę lyčių lygybės bei kultūrinės įvairovės dieną kasmet vystydama ir atnaujindama skaitmeninį ERGO įvairovės žemėlapį. Žemėlapyje atsispindi statistika apie ERGO darbuotojų skaičių, vidutinį amžių, lytį bei moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose. Siekdami pažymėti įvairovės bei įtraukties svarbą, kasmet skatiname visą ERGO #bendruomenę trumpais vaizdo įrašais pasidalinti, ką jiems asmeniškai reiškia lyčių lygybė, įvairovė bei įtrauktis ir kaip ji įgyvendinama kasdienybėje.

Peržiūrėti vaizdo įrašus: Lietuva | Latvija | Estija 

• Lygių galimybių sparnai

lygiu galimybiu sparnai
Mums rūpi darbuotojų įtrauktis ir įvairovė, todėl tiek kandidatams, tiek ERGO darbuotojams siekiame užtikrinti lygias galimybes nepaisant rasės, odos spalvos, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus bei tautybės. 2022 metų liepos mėnesį ERGO Lietuvos filialų pasiekimai lygių galimybių srityje buvo pastebėti ir įvertinti „Trejais lygių galimybių sparnais“. Trejus lygių galimybių sparnus surinkome už gerąsias praktikas integruojant lygių galimybių principus vidinėje organizacijos veikloje, iniciatyvas lyčių lygybės srityje, įtvirtintus įsipareigojimus ir konkrečius žingsnius, kuriais siekiama užtikrinti lygias galimybes bei #bendradarbiavimu grįstą kultūrą.

• Iniciatyva “Succeed - women in leadership”

woman

ERGO #bendruomenėje siekiame švęsti individualius asmeninius skirtumus, išnaudoti panašumus bei įkvėpti ir palaikyti vieni kitus. Šį tikslą įgyvendiname dėka “Succeed - women in leadership” iniciatyvos, kurios metu rengiame interviu su moterimis iš įvairių šalių siekiant sužinoti jų unikalias karjeros istorijas, iššūkius, su kuriais tenka susidurti, darbo ir šeimos derinimo pavyzdžius bei gyvenimo kredo. Sharing is caring!

• Festivalis “Dive-in”

Šiais metais ERGO Grupė pirmą kartą prisijungė prie “Lloyd“ banko organizuojamo festivalio “Dive In” - #inovatyvaus renginio, skirto paminėti ir akcentuoti įvairovės, lyčių lygybės bei įtraukties temų svarbą. Skatiname ir kviečiame visą ERGO #bendruomenę dalyvauti festivalio pranešimuose siekiant suprasti kaip kiekvienas mūsų galime prisidėti prie #drąsesnės kultūros puoselėjimo bei darbo aplinkos, skatinančios psichologinį saugumą, pagarbą bei #drąsą kalbėti apie svarbius ir/ar nepatogius dalykus, kūrimo.

Lygios galimybės, įvairovė bei įtrauktis personalo paieškos ir atrankos procesuose

ERGO braver cultures 1920x600 9
Remiame ir skatiname lygias galimybes, įvairovę bei įtrauktį ERGO personalo paieškos ir atrankos procesuose: darbo skelbimuose vengiame lyčiai būdingų (angl. Gender-coded) raktažodžių; personalo atrankos procese siekiame užtikrinti įvairovę samdančių vadovų gretose; organizuojame tęstinius nesąmoningo šališkumo mokymus (neseniai vykę mokymai vadovams – “Diversity in Leadership”); užtikriname skaidrų ir objektyviais kriterijais paremtą personalo atrankos procesą vykdydami kompetencijomis paremtus darbo pokalbius, kurių metu visi kandidatai yra vertinami pagal tuos pačius, iš anksto nustatytus kriterijus.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai

• Šeimai palankiausia darbovietė 2022

Lygios galimybės ir įtrauktis – du aspektai, kuriuos įgyvendindami orientuojamės į ERGO #bendruomenę plačiąja prasme. Tai reiškia, kad siekdami #inovacijų šiose srityse, imamės iniciatyvų ir veiksmų, įtraukiančių ne tik ERGO kolegas, tačiau taip pat jų šeimos narius. Džiaugiamės, kad šios ERGO iniciatyvos buvo pastebėtos ir įvertintos “Nacionaliniuose Atsakingo Verslo Apdovanojimuose 2022”, kuriuose laimėjome nominaciją „Šeimai palankiausia darbovietė“! Šį įvertinimą pelnėme už palankių darbo ir poilsio sąlygų kūrimą darbuotojams ir jų šeimoms.

ERGO Seimai palankiausia baneriai 1920x1201

• Įvairovę skatinanti darbovietė 2023

2023 metais atnaujinome ERGO Baltijos šalyse strategiją, kurioje ypatingas dėmesys yra skiriamas įkvepiančios ir įvairove grindžiamos darbo aplinkos kūrimui. Vystydami tokią aplinką siekiame užtikrinti, kad darbe kiekvienas žmogus jaustųsi saugus, išgirstas, vertinamas ir esantis bendruomenės dalimi. 2023 m. sausio 18 dieną Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose pelnytas „Įvairovę skatinančios darbovietės“ laimėjimas pažymi, kad esame teisingame kelyje atliepiant šiuos aspektus.

„Įvairovę skatinančios darbovietės 2023“ titulą pelnėme už gerąsias praktikas įtraukiant lygių galimybių principus organizacijos veikloje ir įgyvendintas iniciatyvas lyčių lygybės srityje. Verta paminėti, kad kryptingai dirbame ties tuo, kad užtikrintume visų bendruomenės narių įtrauktį; tai reiškia, kad orientuojamės ne tik į esamus darbuotojus, jų šeimos narius, tačiau ir esančius motinystės/tėvystės atostogose, bei tuos, kurie ketina prie mūsų prisijungti.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – tai nuo 2008 m. vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

copy2

Projektas “ERGO vaiko priežiūros atostogos: teigiamos patirties užtikrinimas”

Kalbant apie įtrauktį, mūsų tikslas – skirti deramą dėmesį kiekvienam ERGO bendruomenės nariui. Būtent todėl 2022 metus vainikavome nauju projektu „ERGO vaiko priežiūros atostogos: teigiamos patirties užtikrinimas“. Šio projekto siekis – kurti teigiamą patirtį ir lydėti ERGO darbuotus prieš/ per/ po vaiko priežiūros atostogų bei išlaikyti/ puoselėti „jaučiuosi tebesanti/-is ERGO bendruomenės dalimi“ jausmą. Įvairūs tyrimai rodo, kad darbuotojų įgyta patirtis prieš/ per/ po vaiko priežiūros atostogų turi tiesioginę įtaką žmonių įsitraukimui ir motyvacijai, efektyvumui ir psichologinei sveikatai. Dėl šios priežasties tiek ERGO vadovams, tiek darbuotojams (besiruošiantiems, esantiems, grįžtantiems iš vaiko priežiūros atostogų) sukūrėme veiksmų planus, orientuotus į teigiamos patirties užtikrinimą bei puoselėjimą visuose vaiko priežiūros atostogų etapuose. #Bendruomeniškumo puoselėjimas – pamatinė ERGO vertybė.

teveliai

ERGO Lietuvoje – Lietuvos įvairovės chartijos narė

2023 m. rugsėjo mėnesį prisijungėme prie Lietuvos Įvairovės Chartijos. Prisijungdami prie Chartijos, įsipareigojame kurti atvirą, pasitikėjimu ir abipuse pagarba grįstą darbo aplinką, užkirsti kelią diskriminacijai, skatinti lygybę, įvairovę ir įtrauktį darbo vietoje. Vertinga tai, kad tapdami Chartijos nariais, įgyjame prieigą prie plataus „Įvairovės chartijos” tinklo, leidžiančio gauti naujų žinių apie įvairovės ir įtraukties praktikas ne tik įvairiose Lietuvos organizacijose, tačiau ir svetur.

chartija

EN