Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Akcijos „Tėvams“ taisyklės

 1. Akcijos organizatorius (toliau taip pat – Organizatorius arba Draudikas) yra gyvybės draudimo bendrovė ERGO Life Insurance SE, įm. k. 110707135, adresas Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius.
 2. Apdraustasis (toliau taip pat – Dalyvis arba Draudėjas) yra vienas iš tėvų, kurio vaikas(-ai) draudimo sutarties sudarymo dieną yra ne daugiau kaip 12 mėn. amžiaus, arba šio vaiko teisėtas globėjas. Apdraustasis turi būti pilnametis Lietuvos Respublikos gyventojas.
 3. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas vaikas, atitinkantis šių taisyklių 2 punkte aprašytus kriterijus. Vaiko gimimas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Akcijos pasiūlymas – ERGO gyvybės rizikos draudimas 5 000 Eur draudimo suma vienerių metų terminui pagal ERGO gyvybės rizikos draudimo taisykles Nr. 003 (su šių akcijos taisyklių 5 punkte numatyta specialiąja sąlyga) už 1 euro cento dydžio draudimo įmoką.
 5. Specialioji sąlyga – Apdraustojo mirtis laikoma nedraudžiamuoju įvykiu ir draudimo išmoka nemokama, jeigu Apdraustojo mirtis yra susijusi su alkoholio, narkotikų ar apsvaigimo tikslu panaudotų toksinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vaistų, kurie nebuvo paskirti gydytojo, ūmiu ar lėtiniu poveikiu organizmui.
 6. Viena draudimo sutartimi gali būti apdraudžiamas vienas Apdraustasis, nurodant vieną Naudos gavėją. Akcijos pasiūlymu gali pasinaudoti abu vaiko tėvai arba teisėti globėjai, sudarydami atskiras draudimo sutartis. Be to, galima apsidrausti daugiau nei vieno vaiko naudai, sudarant atskiras draudimo sutartis. Draudėjas vieno vaiko naudai gali sudaryti tik vieną draudimo sutartį pagal šios Akcijos sąlygas.
 7. Akcijos pasiūlymu pasinaudoti galima sudarant draudimo sutartį internetu, adresu online.ergo.lt
 8. Draudėjo tapatybė identifikuojama atliekant apmokėjimą per jo pasirinktą interneto banką, todėl Draudėjas turi būti elektroninės bankininkystės naudotojas.
 9. Draudikas gali atsisakyti sudaryti sutartį, jeigu Apdraustasis nepateikė draudimo sutarčiai sudaryti būtinos informacijos ar nesuteikė būtinų patvirtinimų.
 10. Visais atvejais, sudarant sutartį, Draudėjas privalo pateikti teisingus asmens ir kitus draudimo sutarčiai sudaryti būtinus duomenis. Jeigu pateikti duomenys neteisingi arba neatitinka Akcijos sąlygų, draudimo sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, o Draudikas gali atsisakyti išmokėti draudimo išmoką.
 11. Kreipiantis dėl išmokos už draudžiamąjį įvykį, būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad draudimo sutartyje nurodytas Apdraustasis yra vienas iš Naudos gavėju nurodyto vaiko tėvų arba teisėtas globėjas.
 12. Draudėjas, Apdraustasis ir pagal sutartį draudimo įmoką mokantis asmuo turi sutapti.
 13. Draudimo sutarties galiojimo metu jos pakeitimai nėra atliekami. Pasikeitus Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo asmens duomenims, kontaktiniams duomenims, Draudėjas apie tai turi pranešti Draudikui.
 14. Draudimo sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka ir ERGO gyvybės rizikos draudimo taisyklėse Nr. 003 numatytomis sąlygomis.
 15. Jeigu, pasibaigus draudimo sutarties terminui, Draudėjas pageidauja pratęsti draudimo sutartį naujam laikotarpiui, naujai gyvybės draudimo sutarčiai bus taikomi tuo metu galiojantys draudimo paslaugų įkainiai.
 16. Pasinaudodami Akcijos pasiūlymu, Dalyviai sutinka, kad jų pateikti duomenys bus Organizatoriaus tvarkomi Akcijos organizavimo, taip pat su draudimo sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais tikslais. Akcijos organizatorius yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (kodas Nr. P2433).
 17. Akcijos pasiūlymu suteikiama draudimo paslauga nekeičiama į pinigus ar kitas vertybes.
 18. Organizatoriaus darbuotojai Akcijos pasiūlymu pasinaudoti negali. 
 19. Pasinaudodami Akcijos pasiūlymu, Dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis akcijos taisyklėmis ir ERGO gyvybės rizikos draudimo taisyklėmis Nr. 003, joms neprieštarauja ir sutinka jų laikytis.
 20. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra Akciją sustabdyti arba keisti Akcijos sąlygas, informavęs apie tai interneto puslapyje www.ergo.lt/tevams.
EN